Debattartiklar publicerade i svenska och utländska media/ press

 

När vänstern överträtt liberala principer har man förlorat. Aftonbladet 2024-01-21

Nederlaget med löntagarfonderna får inte hindra en ny diskussion om ekonomisk demokrati (med Daniel Suhonen). Dagens Nyheter 2023-10-04

Varken Hamas eller PLO står för ett "fritt Palestina". Dagens Nyheter 2023-12-04

Konflikten Israel - Palestinierna. En realistisk lösning. Fokus 2023-10-31

Principen om en självständig Riksbank vilar på en illusion. Forskningen håller inte måttet. Dagens Industri 2023-09-25

En Riksbank som saknar kunskap skall inte ha självständighet. Dagens Nyheter  2023-09-04

Universitet skall inte styras som privata företag eller organisationer. Dagens Nyheter 2024-03-03

Vad har gjort Israel-Palestina konflikten olöslig, Tidningen Fokus, 2023-10-14

Hantera koranbränningarna med att införa ett generellt förbud mot bokbål som politisk manifestation, SvD 2023-08-13

Akademisk inavel ett sänke för svenska universitet, Svenska Dagbladet 2023-07-15

Ansökan till tjänst som professor vid Linnéuniversitetet i "Design med inriktning på visuell kommunikation", Fokus 2023-02-20 

Regeringens skäl för att göra om universitetsstyrelserna saknar trovärdighet, Dagens Nyheter 23-05-11

Civilkurage krävs för att stoppa regeringens styrning av universiteten, Dagens Nyheter 23-05-05

Problemen med vinstdrivande skolor har varit kända sedan länge. Fokus 2023-04-19

Ett forskarsamhälle som blundar för svåra frågor, Kvartal 2023-01-16

Varning för ett politiserat domstolsväsende. Dagens Nyheter 2022-11-21

Demokrati: Mindre kan vara mer. Svenska Dagbladet 2022-11-10

Intervju i DN, kritik av den nya flyktingpolitiken. Dagens Nyheter 2022-10-20

Varför svek kvinnorörelsen / feministerna Magdalena Andersson? Fokus 2022-10-27

Socialdemokratin: Från klassparti till klassresebyrå. Aftonbladet 2022-10-13

Varför ingen demokrati i Mellanöstern och Nordafrika? (tillsammans med Rasmus Broms). SvD 2022-10-22

Varför demokratiska val producerar anti-demokratiska valresultat. Dagens Nyheter 2022-09-12

Ett betygsystem som är grundlagsstridigt. Fokus 2022-08-31

Drevjournalistisk: Därför slutade jag handleda studenter. Fokus 2022-06-08

SKR - En dold maktstruktur i den svenska demokratin (tillsammans med Louise Bringselius). DN 2022-03-25

Om demokratin faller i USA, vad händer med svensk säkerhetspolitik. SvD 2022-01-29

Den organiserqade brottsligheten äter sig in i välfärden. Tillsammans med C. Gunnarsson och P. Esaiasson. DN 2021-12-20

Coronakommissions rapport visar att den svenska förvaltningen inte håller måttet. Fokus 2021-12-01

Replik: Det svenska biståndet till demokrati missar betydelsen av korruption. Dagens Nyheter 2021-08-22

Biståndets fokus på demokratisering fungerar inte. Dagens Nyheter 2021-08-18

 

Vaccinkorruption är ett brott. Tidningen Fokus 2021-03-19

SKR - en maktfaktor utan demokratisk legitimitet (tillsammans med Louise Bringselius)

Palestiniernas krav på rätt att återvånda är unikt. Fokus 2021-06-11

Indexfonderna - det nya huvudlösa kapitalet. Dagens Nyheter 2021-06-03

Därför är Karl Marx glödhet bland ekonomer igen, Fokus 2021-05-16

Lägg ner regionerna - Pandemin visar att det inte klarar sin uppgift. Göteborgsposten 2021-04-24

Liberal socialism. En nygammal idé, Svenska Dagbladet 2021-03-05

Pandemin visar på behovet att förändra den högre utbildningen (tillsammans med Lennart Levi). Dagens Nyheter 2021-02-22

Recension av tankesmedjan Katalys bok "Klass i Sverige", Göteborgsposten 2021-02-08

Två centrala politiska priniciper som räddade USA:s demokrati, Dagen Nyheter 2021-01-11

Palestiniernas krav på återvändande är märkligt och sällsynt, Fokus, 2021-06-14

Sveriges offentliga förvaltning håller inte längre måttet. Fokus2021-11-05

 Korruptionens självförstärkande mekanismer, Forskning och Framsteg 2019:3

Recension av Göran Therborns "Kapitalet, överheten och alla vi andra", Göteborgsposten 2020-04-12

SD:s stöd till Trump visar vad vi har att vänta, Dagens Nyheter 2020-11-04

Martin Hägglunds gastkramande utopi, Svenska Dagbladet 2020-11-04 

Numerus Clausus på svenska. GP 2020-10-18

Recension av Hanne Kjöllers "Kris i forskningsfrågan", GP 2020-10-02

"Forskningen har missat de kriminella nätverken", DN 2020-09-11

"Blind tillit är inte en dygd", intervju i SvD 5 juli 20

Coronakrisen ett sammanbrott för den svenska modellen GP 18 maj 2020

Personalägande -ekonomisk demokrati, i Tiden 2019:4

Coronavirusets regionala skillnader, Göteborgsposten 10 april 2020

Den självförstärkande korruptionen, i Forskning & Framsteg 2019:3

Religiösa friskolor saknar laglig och etisk grund.  Göteborgsposten 2019-06-07

Samhällsvetenskapernas ansvar och populismen, Dagens Nyheter 2019-06-01

Recension av Erik Ringmars bok "Befria universiteten", GP 2019-05-31

Populismen vill kolonisera staten, Dagens Nyheter 2019-03-24

Forskningen visar att det inte finns något samband mellan religiositet och etiskt handlande, Dagens Nyheter 2019-02-11 

Ensidig fokusering på kön som grund för diskriminering, Dagens Nyheter 2019-01-23

Kritik av nätverketet för "vithetsstudier" vid Göteborgs universitet, Göteborgsposten 2018-10-26

Brist på en alternativ asylpolitik kan förklara SD:s framgång. Dagens Nyheter 2018-09-18 

Vänstern ger oss inte längre något hopp om en bättre framtid. Dagens Nyheter 2018.05-25

Forskarsamhället bäddade för Donald Trumps framgång, Dagens Nyheter 2018-04-13

Feltolkning av "metoo" riskerar skada den sociala tilliten, Dagens Nyheter 2018-02-10

Tiilitsbaserad styrning ger stora fördelar, Dagens Nyheter 2017-12-16

Införandet av en generell basinkomst kommer att undergräva välfärdspolitiken, Dagens Nyheter 2017-11-11

 "Demokratiins kris och EU:s politiska legitimitet". Dagens Nyheter 10 juni 2017

"Invandring ger hög ekonomisk tillväxt" Svenska Dagbladet 6 juni 2017

"Har höger och vänster spelat ut sin roll", Dagens Nyheter 

"Är svenska forskare intresserade av dialog?" Dagens Nyheter 14 april 2017

"Skilsmässa mellan arbetarklassen och kulturvänstern", Dagens Nyheter, 5 februari 2017

Gör etik obligatoriskt i all högre utbildning  DN 2016-11-01

Why a second Brexit referendum is needed   New Statesman,  7 September, 2016

The Panama papers have further undermined our trust in institutions CapX, 11 April, 2016

Regeringen lägger ut politiken till ämbetsverk DN 2016-10-01

Brexit: Why a second referendum is needed, New Statesman 2016-09-07

Förtroendet för riksrevisionen är skadat  GP 2016-08-14

Eliternas korruption hotar den sociala tilliten DN 2016-04-25

Hur skall universitetens styras DN 2016-04-02

Inrätta ett generellt anställningsstöd för att minska arbetslösheten GP 2016-03-11

Om konsten att skilja på olika sorters förtryck Göteborgsposten 6 februari 2016

Etnisk mångfald hotar inte den sociala tilliten DN 2015-11-01

Ekonomipriset till Alfred Nobels minne kan bidra till ökad korruption Dagens Nyheter 11 oktober 2015

Bo Rothstein till Oxford Intervju i GU-journalen sept 2015

Olika mål i forskning och politik Dagens nyeter 17 aug 2015

Bör vi registrera forskare efter deras ras? GP 17 juni 2015

Välfärdsstaten bygger inte på altriusm Intervju i Dagens Samhälle nr 17 2015 

De policyprofessionella i svensk politik Dagens Nyheter 18 april 2015

Nationella genussekretariatet har hindrat forskning om varför pojkar slås ut i skolan. Svenska Daglbadet 2015-03-25

Religion leder inte till ett bättre samhälle - Dagens Nyheter 2015-03-01

Det identititespolitiska hotet. Dagens Nyheter 14 dec 2014

Röstköp i Göteborgs kommunfullmäktige, Göteborgsposten 27 nov 2014

Open letter to the Hungarian Ambassor to Sweden - Öppet brev till Ungerns ambassadör i Sverige. Göteborgsposten 21 okt 2014

Vrid vapnen ur Sverigedemokraternas händer  Göteborgsposten 24 september 2014

Hur skall universitet och högskolor styras? PM till  utredningen "Ledningsfunktioner i högskolan" September 2014

Brev till styrelsen för "The Swedish Collegium for Advanced Study"  Oktober 2014

Den falska epistemiska grunden för konflikten Israel-Palestina, Svenska Dagbladet 26 juli 2014 

EU: Ett moraliskt kollapsat projekt, Göteborgsposten 9 juni 2014

Hur skall universiteten ledas? DN 30 jan 2014

Förnedring är inte medmänsklighet DN 2 jan 2014

Kan man lagstifta bort gatutiggeri Expressen 4 jan 2014

Inför ett förbud att ge till gatutiggare, DN 27 dec 2013

En stark förvaltning Sveriges viktigaste tillgång , DN 10 okt 2013

Kvalitet i den offentliga förvaltningen Sveriges viktigaste tillgång, DN 13 oktober 2013

Protest mot maktmissbruk en ny politisk dimension, i DN 29 juni 2013

Almedalen: Politik på förvrängningens grund, i Expressen 28 juni 2013

Leninpriset och vänstern, i GP 13 april 2013

Maria Sveland, könskriget och sanningen, på Newsmill 21 mars 2013 

Systemfel i svensk korruptionsdebatt, DN 8 febr 2013

Ekonomisk demokrati. Missade facket chansen?, DN 11 november 2012

En väg till arbete utan förlorare. Expressen 24 okt 2012

Satsa på unga forskare istället för på gårdagens män. DN 21 sept 2012

Den överbyråkratiserade forskningen i Expressen 16 aug 2012

Svensk samhällsforskning är alldeles för provinsiell i DN 15 aug 2012

Men precis tvärtom! Sex förbländingar i debatten om konkurrens och välfärdsstat, i Ekonomisk Debatt 2012:4

Skolans kris och skolledarna betydelse i DN 28 april 2012

Fel av staten stötta genusforskningen Göteborgsposten 22 april 201

Vänster måste rannsaka sig själv, i DN 14 feb 2012

Guds tystnad främjar världen, i SANS 2012:1

Privata vårdgivare och politisk styrning i Göteborgsposten 15 jan 2012

Forskare har länge varnat för vinstdriven vård  Expressen 24 nov 2011

Stoppa inaveln inom svensk forskning, DN 28 aug. 2011

Grundlagen innebär ett förbud mot religiösa friskolor, Expressen 9 aug 2011

En inskränkt skola i periferin. Om utvärderingen av Göteborgs universitet. Göteborgsposten 19 mars 2011

De dubbelt ratade - om marginaliserade män och framtidens kultur

Sverige borde bli bäst på uppväxtpolitik, i Expressen 23 jan 2011

Våga debattera etnisk mångfald, i Axess 2010:9

Mona Sahlins ansvar för att SD är i riksdagen, Göteborgsposten 5 oktober 2010

Valanalys: Därför havererade SAP. Newsmill 21 sept 2010

Happiness and the Welfare State, i Social Research 2010 nr. 2

Humaniora prekära situation, i Göteborgsposten 20 aug. 2010

En ny samhällsteori för socialdemokrati, i Tvärdrag 3-4 2010

Albert Einstein & Ship to Gaza Göteborgsposten 3 juni 2010

Greklands skuldkris orsakad av brist på social tillit, i SvD 18 maj 2010

Ökad domstolsmakt inte bra för svensk demokrati i Expressen 9  maj 2010

Dubbelt ratade män ett kommande socialt problem i Expressen 4 april 2010

Carl Bildt bör ta striden mot Sverigedemokraterna , i Expressen 1 mars 2010

Sexköpslagen och jämställdheten. i Expressen 18 oktober 2009

SAABs framtid och ekonomisk demokrati, i Göteborgsposten 7 jan 2010

Reflektioner i anledning av Nobelpriset till Elinor Ostrom, på Ekonomistas 18 okt 2009

Sexköpslagen bör förstarkas, Expressen 2009-10-18

Bistånd och korruption, Göteborgsposten 2009-09-06

Olösta problem inom samhällsvetenskaplig forskning, Tvärsnitt 2009:2

Varför förlorade vänstern i Europa EU valet? Le Monde 2009-07-27, på franska, (engelsk version här), svensk version här.

Den samhällsvetenskapliga forskningen i kris I, Göteborgsposten 2009-06-14

Den samhällsvetenskapliga forskningen i kris II, Göteborgsposten 2009-06-16

Svensk välfärdsstatsforskning: En kritisk betraktelse, Ekonomisk Debatt 2009:3

Självständighet för universiteten ställer krav Göteborgsposten 2009-03-28

Bör svenska universitet bli mer självständiga? Utlåtande om "Autonomiutredningen" (SOU 2008:114) 

Om genuscertifiering, GU-Journalen 2009:3

Den ekonomska krisern kräver ett paradigmskifte, Axess 2009:2

Einsteins lösning: Om konflikten i Mellanöstern Judisk Krönika 2009:1

Kungahuset bör be om ursäkt för Gustav V:s stöd till Hitler Expressen 2007-10-12 

Demokratisk socialism. Ett historiskt misslyckande och dess förklaring Häften för kritiska studier 2008:5

När tilliten rämnar. Om solidaritetens villkor i den multikulturella samhället i Axess Magasin 2008:4, 

Leder bloggosfären till en starkare deliberativ demokrati? i Göteborgsposten 2008-11-12

Kritik av regeringens forskningspropostion i Sydsvenskan 2008-11-03

Humanioras kris är självförvållad Axess Magasin 2008:6

Nyliberalerna och den ekonomiska krisen, Svenska Dagbladet 2008-09-27

Om det prekära läget för Göteborgs universitet, Göteborgsposten 2008-08-17--18

Bryr sig forskarsamhället om forskning? Axess Magasin 2006:2

Valet en triumf för socialdemokratin Dagens Nyheter 2006-09-20

Heterosexuella kärnfamiljen ett antifeminstiskt projekt Dagens Nyheter 2007-01-28

S-märkta kommissarier styr den svenska forskningen Dagens Nyheter 2006-06-05

Väljaren måste kunna få rösta på fler partier till riksdagen Dagens Nyheter 2007-01-09

Vad är bra forskning. Apropå nedläggningen av Arbetslivsinstitutet Dagens Nyheter 2006-11-12

Uppsala universitet friar sig själv (tillsammans med Arne Jarrick - en kritik av beslutat att inte låta Vetenskapsrådets etikkommitté granska Eva Lundgrens forskning ) Uppsala Nya Tidning 2006-01-22

Omvandla Uppsala universitet till ett "Statens Institut för Reglerad Kunskapsproduktion" Dagens Nyheter 2007-08-22

Om Dagens Nyheters benägenhet att stjäla DN 2007-04-23

Om Dagens Nyheters benägenhet att ljuga  DN 2007-07-24

"Staten kan inte fortsätta stödja Eva Lundgrens stolligheter". Dagens Nyheter 2005-06-03 (tillsammans med Anne-Marie Morhed)

Fusk på vanlig svenska. Om Eva Lundgrens påståenden om förekomst av ritualmord på barn i Sverige. Dagens Nyheter 2005-06-14 (tillsammans med Anne-Marie Morhed).

Några tendenser till att feminismen håller på att urarta Dagens Nyheter 2005-03-06

Föreläser vid Bokmässan i Göteborg 2010