Working Papers

"Working papers" är preliminära forskningsrapporter som inte har publicerats ännu utan som fortfarande är under färdigställande. Här lägger jag upp några som kan tänkas intressera en bredare publik än mina statsvetarkollegor. För en mera fullständig förteckning över publikationer hänsivsas till min "officiella" hemsida vid Göteborgs universitet http://www.pol.gu.se/personal/larare-och-forskare/rothstein--bo/ och/eller till www.qog.pol.gu.se som är hemsidan för The Quality of Goverment Institute.