Jag ger i mån av tid föreläsningar och andra former av presentationer av min forskning och mina debattartiklar. Jag kan kontaktas på

 Bo.Rothstein@pol.gu.se  och Bo.Rothstein54@gmail.com

Bland de organisationer som anlitat mig för föreläsningar, presentationer och podd-intervjuer under senare tid är:

Liberal Debatt, Humanistiska föreningen Uddevalla, Försvarshögskolan Stockholm, Södertörns Högskola, Föreningen Companion, Frisinnade föreningen, Fondbolagens förening, Katalys, Statsvetenskapliga institution vid Stockholms universitet, Statskontoret, Tingsrätten i Göteborg, Bokmässan Göteborg, Söderström och Partners, Swedish Center for Advanced Study Uppsala, Tidningen Fokus, Tidningen Kvartal och Finanspolitiska rådet.  

Min postadress i Göteborg är Aschebergsgatan 1, 411 27 Göteborg och min postadress i Italien är Via Serro 14, Olivetta San Michele, 18030 (IM), Italien.

Skolbuss i Ligurien ca 1910