Boktitlar i urval

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Min avhandling Den socialdemokratiska staten, som det rara förlaget vänligen publicerat i ny upplaga 2011 (urspr. publicerad 1986).

Politik som organisation, fjärde och starkt omarbetade upplagan. SNS Förlag 2010

Vad bör staten göra, tredje upplagan med nytt slutkapitel. SNS Förlag 2011.

Social Traps and the Problem of Trust. Cambridge University Press 2005

.Vägar till välstånd. SNS Förlag 2010 (tillsammans med Johannes Lindvall)

The Social Democratic State: University of Pittburgh Press 1996

 1