Recensioner

Av Förargelseväckande beteende (SNS Förlag 2008)

 Kent Lindkvist i Bibliotekstjänst: " Argumenteringen är originell, tankeväckande och njutbar. I samhällsdebatten framträder Rothstein alltmer som en modern Herbert Tingsten, lika drivande, nytänkande och kritisk i sin argumentering"

Maria Abrahamsson i Svenska Dagbladet: "uppfriskande läsning" 

Lotte Lundgren i Barometern: "en lisa för själen för den som sysslar med opinionsbildning" 

Lars Åberg i Göteborgsposten:  "Rothstein ger både muntra och nyktra inblickar i en konflikträdd tankeverkstad, där konformismen leder till närmast hjärtstillestånd"

Unn Gustafsson i Politiken.se "Bo Rothstein är något av en svenskarnas generalkritiker - och en av landets främsta statsvetare"....den på ytan lite nonchalanta men egentligen minutiöst avvägda stil som är Rothsteins signum".

Finns även på svenska: Sociala fällor och tillitens problem: SNS Förlag 2003

Av Social Traps and the Problem of Trust (Cambridge Univ. Press 2006)

Elinor Ostrom i Political Psychology: 'This book should be required reading for doctoral programs across the full array of the social sciences.... [This] reader has gained immensely from two close readings of the book and intends to assign it to her next graduate seminar. Thus, I can recommend the book broadly to the readers of this journal.'

Göran Rosenberg i Dagens Nyheter: "Oavbrutet stimulerande och på hög internationell kunskapsnivå forskar han sig fram i den ständigt föränderliga cirkel av normer, erfarenheter, föreställningar, minnen, institutioner och handlingar"

Håkan Arvidsson i Sydsvenskan: "en ytterst angelägen bok - en bok som alla samhällsvetare, politiker och beslutsfattare borde ha på sitt skrivbord."

Johan Öberg i Alba: "...ett glödande engagemang för det intellektuella arbetet och dess betydelse som politisk handling och för det politiska handlandet....Det är i bästa mening en tänkebok som lockar till omläsningar"