Detta är en hemsida - ingen blogg

Detta är en hemsida och ingen blogg. Förutom en del sakinformation innehåller den enbart texter som redan har publicerats eller offentliggjorts på annat sätt. Därmed har de också kvalitetsgranskats av någon annan än mig , vilket kan vara en professionell debattredaktör eller en grupp redaktörer för en tidning eller en tidskrift. Skälet till varför jag inte skapat en blogg har jag skrivit om i en artikel som publicerades på kultursidan i Göteborgsposten   i november 2008. Mitt argument är att det finns väldigt lite som talar för att bloggosfären är en tillgång för den form av demokrati som benämns "deliberativ demokrati" vilken enligt min uppfattning är det mest rimliga och i längden enda hållbara demokratiidealet. Artikeln väckte en hel del debatt vars karaktär och innehåll gjorde att jag kom att bli än mer övertygad om att min analys av bloggandets negativa bidrag till en mera deliberativ demokrati förstärktes. Den analytiska nivån på motargumenten imponerade inte, istället haglade okvädningsorden och en stor del av de bloggare som kommenterade artikeln tyckte att rasistiska och sexistiska stämplingar i debatten var helt i sin ordning.  Jag har trettio års erfarenhet av att delta i den offentliga debatten och som jag redogjort för i boken "Förargelseväckande beteende" är mina erfarenheter nästan enbart positiva. Men det gäller inte bloggosfären där jag kan konstatera att den ofta urartar till ett de opportunistiska, ytliga, anti-intellektuella flåbusarnas paradis. Min ståndpunkt gäller bloggosfären som ett generellt fenomen - det finns naturligtvis en del enskilda bloggare som håller hög kvalitet och som gör intressanta inlägg i diskussionen.

Att andra granskar vad man publicerar leder förhoppningsvis till en kvalitetshöjning av argumentationen i två led. Dels skärper och hyfsar skribenten argumentationen eftersom hon eller han i förväg vet att en professionell redaktör kommer att kvalitetsgranska texten. Dels leder granskningen ofta till förslag på omskrivningar som leder till förbättringar. Även rutinerade skribenter gör ibland misstag, tar till grovheter och andra förlöpningar eller slarvar med den intellektuella kvalitén i argumentationen. 

Av detta skäl finns det heller inte någon möjlighet att skriva kommentarer på denna hemsida. Enligt min erfarenhet är möjligheten till anonyma kommentarer något som förgrovar argumentationen och försämrar diskussionen. De som vill kommentera vad jag skriver kan antingen publicera sina kommentar annorstädes eller så är de välkomna skicka (icke-anonym) epost till mig.

Bloggandet har förvisso lett till att flera röster hörs, men också till att debatten generellt sett blivit sämre. Förutom en närmast sanslös räcka med trivialiteter så är förolämpningar, oförskämdheter, rasistiska och sexistiska stämplingar som jag visat i min artikel ovan, tyvärr vanliga i bloggosfären. Mobbning och hot är inte ovanliga  och särskilt unga och kvinnor som bloggar tycks vara utsatta. Den forskning som jag funnit som analyserar bloggandets effekter på demokratin ger i huvudsak stöd för min analys. Argumenten för att bloggosfären leder till en bättre demokrati är sammantaget synnerligen svaga. De skränande mobbar som stödde nazismen på trettiotalet eller lynchmobbarna som var vanliga i den amerikanska södern ända fram till 1960-talet bär syn för sägen om att en ökad mängd röster inte självklart förbättrar demokratin.  Min prediktion är att det kommer att gå för bloggandet som för det gick för STASI i det forna DDR - "information overload" kommer att leda till att man inte kan hålla kvalitén uppe vilket till slut kommer att ta knäcken på verksamheten.   

 

På vandring i de undersköna Liguriska alperna. I bakgrunden den gamla borgen i Dolceagua, byn med den magiskt välvda bron