Boktitlar i urval

Förargelseväckande beteende. Om konsten att inte sitta stilla i båten. SNS Förlag 2009.

http://www.sns.se/zino.aspx?productID=824

 

 

Sociala fällor och tillitens problem: SNS Förlag 2003. http://www.sns.se/zino.aspx?productID=83

Vad bör staten göra: Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. SNS Förlag 1994/2002. http://www.sns.se/zino.aspx?productID=141

Bortom den starka statens politik (red. tillsammans med Lotta Vahlne Westerhäll). SNS Förlag 2004. http://www.sns.se/zino.aspx?productID=669

Korporatismens fall och den svenska modellens kris (tillsammans med Jonas Bergström). SNS Förlag 1999. http://www.sns.se/zino.aspx?productID=238

Välfärdsstatens nya ansikte. Demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn (tillsammans med Paula Blomkvist). Arena förlag 2000. http://www.arenagruppen.se/index.php?sid=4&pid=43&showtitle=52

2