Föredrag, seminarier, debatter

Från föredrag vid invigningen av "The Center for the Study of Imperfections in Democracy" vid Central European University i Budapest

Jag håller ibland föredrag och ger seminarier - bland mina uppdrag är:

 

 • Finansdepartmentet (Mars 2015)
 • TCO och Statstjänstemannaförbundet (Nov 2014)
 • Expertgruppen för biståndsanalys (Jan 2014)
 • Föreningen Sveriges Socialchefer (Sept 2014)
 • SIDA konferens om korruption (mars 2013)
 • Riksrevisionen (maj 2013)
 • Sveriges kommuner och landsting (sept 2013)
 • Institutet för Personalutveckling, Uppsala: Föredrag/seminarium för högre chefer i statsförvaltningen  (febr 2009)
 • Socialdemokratiska ledningsgruppen: Att förhindra marknaders tendens till självförstörelse (dec 2008)
 • Rektorsutbildningen, Göteborgs universitet: Det mystiska ledarskapet (febr 2009)
 • "Einstein"-seminariet, Göteborgs universitet: Är svenska universitet organiserade för att vara kreativa (dec 2007)
 • Medicinska fakulteten, Lunds universitet: Tillit i stora organisationer (jan 2009)
 • Minneshögtid för Kristallnattens offer: De intellektuellas ansvar, Göteborg (nov 2008)
 • Alliansens förberedelsegrupp: Om ideologiska statsapparater (maj 2006)
 • Nationella skolkonferensen i Växjö. Om ledarskap i skolan (jan 2008)
 • Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds rikskonferens: Är svenska universitet kreativa?  (nov 2006)
 • Gotlands länsstyrelse: Om tillit, risk och sårbarhet (sept 2008)
 • UD och svenska sektionen av Transparency International: Vad vet vi om korruption och mutor (maj 2005)
 • Bertil Ohlininstitutet: Vad har orsakat den finansiella krisen (dec 2008)
 • Fysiografiska sällskapet, Lund: Om forskningens autonomi (okt 2008)
 • Chalmers tekniska högskola: En strategi för jämställdhet (febr 2007)
 • Kungl. Tekniska Högskolan: Varför behöver forskningen autonomi (sept 2008) 
 • Filosofiska föreningen, Göteborg: Korruption som politiskt problem (okt 2007).
 • Vetenskapsfestivalen, Göteborg: Om tillitens problem och spelandets strategi (maj 2007)

 

 

 

På seminjarium i Tokyo 2005, fullständigt "lost in translation"

Ett urval utrikes lärosäten där jag inbjudits att presentera min forskning

·         Yale University, Leitner Program in Political Economy (February 2006)·         Dartmouth College, Department of Sociology (March 2006)·         University of Colorado at Boulder, Department of Political Science (March 2006)·         Georgetown University, Centre for the Study of Democracy (April 2006)·         Princeton University, Department of Political Science (Aprils 2006)·         University of Indiana at Bloomington, Workshop in Political Theory (April 2006)·         Keynote address, International Conference of Social Justice Research, Berlin (Aug 2006)·         Keynote address, Danish Association for Political Science Annual Meeting, (November 2006)·         McGill Univeristy, Center for Statistics in Social Science, (December 2006)·         Université de Montreal, Center for European Studies (December 2006) ·         Aalborg University, Department of Politics, Economy and Public Policy (April 2007)·         Oxford University, Center for the Study of Ideology (February 2007)·         Yale University, Legal Theory Workshop (September 2007)·         Keynote address, International Congress on Social Capital, Academy of Finland (Oct 2007) ·         Keynote address, Annual Conference of the Norwegian Association for Development Research, Christian Michelsen Institute, Bergen (Nov. 2007)·         The Finnish Academy of Science and Letters Centennial Celebration, Helsinki (Jan. 2008)·         Central European University, Budapest, (June 20)·         Science Po, Centre de Recherces Politiques, Paris (Oct. 2008) Key-note address, 3rd International Conference on Corporate Social Responsibility, Humboldt University, Berlin  (Oct 2008)

 • European University Institute, Department of Political and Social Sciences, Florence (March 2009)
 • Hertie School   of Governance, Berlin (March 2009)
 • Research School of Social Sciences, AustrialianNationalUniversity (Oct 2009)
 • Stein Rokkan Memorial Lecture,  University of Bergen (Oct 2010)
 • World Bank Research Institute, Washington D.C. (Oct. 2010)
 • Korea University, Dept. of Political Science and Public Administration (Nov.2010)
 • Seoul National University, Dept. of Political Science (Nov 2010)
 • Sogang University, Seoul. Social Policy Studies (Nov 2010)
 • New York University, The Remarque Institute (April 2010)
 • Science Po, Université de Paris, (Nov 2010)
 • Aarhus University, Department of Political Science (January 2011)
 • European Bank for Reconstruction and Development & University of London, European Centre for East European Area Studies  (March 2011)
 • University of London, Centre for European Politics, Security and Integration (March 2011)
 • European University Institute, Florence (March 2011)
 • Key-note speaker, Spanish National Health Economics Association Annual Conference, Palma de Mallorca (May 2011)
 • University Carlos III, Madrid, International Seminar on Corruption, Transparency and Integrity in the Public Sector (May 2011).
 • Key Note speaker, Tenth Milan European Economy Workshop, University of Milan, Dept of Economics, Business and Statistics (June 2011)
 • Massachusetts Institute of Technology, Dept of Political Science (October 2011)
 • Harvard University, Center for European Studies (October 2011)
 • Geneva University, Department of Political Science (November 2011)
 • Stanford University, Center for Democracy, Development and the Rule of Law (March 2012)
 • UC Berkeley, Department of Political Science, Comparative Politics section (March 2012)
 • Stanford Univeristy, SCANCOR (April 2012)
 • UC Berkeley, School for Social Work (March 2012).
 • Juan March Institute, Madrid Center for Advanced Study in the Social Sciences (Oct. 2012)
 • Trinity College, Dublin. Department of Political Science (Nov. 2012)
 • International Anti-Corruption Academy, Laxenburg, Austria (Dec. 2012)
 • Princeton University, Dept. of Political Science, Comparative Politics Seminar  (Dec 2012)
 • Central European University, Budapest (April 2013)
 • Centro de Investigación y Docencia Económicas, Mexico City (September 2013)
 • Vilnius University, Vilnius (September 2013)
 • Stockholm School in Economics in Riga (Oct. 2013)
 • Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm (Maj 2013)

 • H. M. Carl XVI Gustaf’s Royal Colloquium, Abisko  (May 2013

 • ANTICORRP project, General Conference, European University Institute (May 2013)

 • Central European University (Nov 2013)

 • OECD, Public Governance Directorate, Paris (Oct. 2013)

 • New School of Social Research, New York (Nov. 2013)

 • Finnish Society of Sciences and Letters, Helsinki (Nov. 2013)

 • Université de Montreal, Department of Political Science (Nov. 2013)

 • Stanford University, Center for Democracy, Development and the Rule of Law (March 2013)

 • Keynote address, European Institute, London School of Economics and Political Science (Arpil 2014)